Regulamin sklepu

Przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu sklepu (sprzedaży).

Za pośrednictwem strony internetowej https://sarasolarek.pl/sklep możliwy jest zakup naszych materiałów cyfrowych.

Proces zakupu obsługiwany jest przez właściciela strony, tj. Sara Solarek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Marketing Sukcesu Sara Solarek, Lorcin 68, 05-190 Nasielsk, NIP: 5311701902, mail: sara.solarek@marketingprawnikow.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, wprowadza się następujące znaczenie poniższych terminów:

 • Sklep internetowy – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym: https://sarasolarek.pl/sklep
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Materiał cyfrowy (kurs online, webinar, szablony grafik) – treść cyfrowa, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał przybiera postać kursu online umieszczonego na platformie https://sarasolarek.pl/ w formie materiałów wideo, audio i tekstowych bądź webinaru w postaci linku do gotowego nagrania wideo.
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sprzedawca/Usługodawca  – Sara Solarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Marketing Sukcesu Sara Solarek, Lorcin 68, 05-190 Nasielsk, NIP: 5311701902, sara.solarek@marketingprawnikow.pl
 • Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów.

§ 2 Rejestracja Użytkownika i prowadzenie Konta

 1. Celem utworzenia Konta należy podać adres e-mail oraz indywidualne hasło oraz wypełnić formularz rejestracji.
 2. Celem dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracji, podając niezbędne dane określone w formularzu.
 3. Z momentem przesłania formularza rejestracyjnego, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, zawierana jest nieodpłatna umowa o prowadzenie Konta.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zażądać usunięcia Konta. W tym celu wystarczającym jest wysłanie żądania za pośrednictwem e-mail na adres Sprzedawcy.
 5. Zabronione jest zamieszczanie na Koncie informacji o charakterze bezprawnym, godzącym w godność osób trzecich.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu i składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – posiadanie komputera lub innego urządzenia z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” i dostępem do sieci internet,
  – posiadanie systemu operacyjnego: Windows, Linux, Mac OS lub Android
  – posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne,
  – posiadanie konta poczty elektronicznej,
  – posiadanie numeru telefonu komórkowego

§ 4  Zawieranie umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Zamówienia w sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienie w sklepie może zostać dokonane poprzez założenie Konta.
 3. Możliwe jest również dokonanie zamówienia poprzez wypełnienie formularza rejestracji bez tworzenia Konta.
 4. Wybrany produkt należy dodać do Koszyka.
 5. Z poziomu Koszyka możliwe jest jego edytowanie, poprzez usunięcie produktów, powrót do dodawania kolejnych produktów lub przejście do wyboru opcji płatności.
 6. W koszyku można również dodać kod rabatowy, jeśli Użytkownik taki posiada.
 7. Po dokonaniu wyboru Produktów, należy przejść do wyboru opcji Płatności i następnie potwierdzić, poprzez wybór przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie zaznajomienia się z Regulaminem.
 9. Z chwilą dokonanie płatności zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 10. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie niezwłocznie przesłane na adres e-mail, podany w formularzu rejestracji.

§ 5 Zakup Materiału Cyfrowego (Kurs online)

 1. Zakupu Materiału cyfrowego może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu poprzez wybór odpowiedniego produktu z poziomu podstrony sklepu internetowego. Podane ceny są cenami uwzględniającymi podatek VAT.
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane konieczne do realizacji zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Dostępne metody płatności to PayPal, PayU, Payu Raty 0%.
 6. Aby klient mógł skorzystać z Rat Payu 0% należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. Następnie wypełnić formularz, uzupełniając swoje dane. Wniosek kredytowy jest rozpatrywany przez zewnętrzną instytucję finansową (PayU jest jedyne pośrednikiem). Raty 0% (RRSO: 0%) dostępne są przy wyborze 5 lub 10 rat. W przypadku wyboru większej liczby rat, nie są dostępne raty 0%. Raty PayU są dostępne dla zamówień od 300 zł do 50 000 zł.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży Materiału cyfrowego i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 8. Zakupiony przez Klienta Materiał dostępny jest na platformie bezpośrednio po potwierdzeniu/zaksięgowaniu płatności, o której mowa w ust. 6 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajdują się dane do logowania do platformy, na której został umieszczony zakupiony kurs.
 9. W przypadku zakupu Materiału cyfrowego przez Klienta w przedsprzedaży, na maila podanego przy składaniu zamówienia wysyłane są dane dostępowe do platformy edukacyjnej. Dostęp do Materiału Cyfrowego Klient otrzymuje wówczas w momencie uruchomienia przez Sklep internetowy sarasolarek.pl/sklep regularnej sprzedaży zakupionego przez Klienta Kursu.
 10. W  momencie uruchomienia sprzedaży regularnej do Klienta zostanie wysłana informacja starcie kursu online – na mail podany podczas składania zamówienia.
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 12. Zakupiony przez Klienta Materiał, opłacony przelewem tradycyjnym dostępny jest bezpośrednio po zmianie statusu zamówienia przez Usługodawcę na „zrealizowany”. Usługodawca dokonuje zmiany statusu zamówienia w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu należności. Do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie Materiału.
 13. Link, o którym mowa w ust. 9 nigdy nie wygasa.
 14. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 15. Po zaksięgowaniu należności na koncie Usługodawcy, Klient otrzyma fakturę VAT na podany podczas składania zamówienia adres e-mail i wskazane podczas składania zamówienia dane firmy.
  1. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia nie zaznaczy okienka “Chcę otrzymać fakturę”, faktura VAT nie zostanie wystawiona.

§ 6 Zakup Materiału Cyfrowego (dostęp do webinaru)

 1. Zakupu Materiału cyfrowego w postaci nagrania z webinaru może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu poprzez wybór odpowiedniego produktu z poziomu podstrony sklepu internetowego. Podane ceny są cenami uwzględniającymi podatek VAT.
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane konieczne do realizacji zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Dostępne metody płatności to przelew tradycyjny, PayU.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży Materiału cyfrowego i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 7. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu/zaksięgowaniu płatności, o której mowa w ust. 6 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału..
 8. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 9. Zakupiony przez Klienta Materiał, opłacony przelewem tradycyjnym dostępny jest bezpośrednio po zmianie statusu zamówienia przez Usługodawcę na „zrealizowany”. Usługodawca dokonuje zmiany statusu zamówienia w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu należności. Do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie Materiału.
 10. Link, o którym mowa w ust. 9 nigdy nie wygasa.
 11. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 12. Po zaksięgowaniu należności na koncie Usługodawcy, Klient otrzyma fakturę VAT na podany podczas składania zamówienia adres e-mail i wskazane podczas składania zamówienia dane firmy.
  1. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia nie zaznaczy okienka “Chcę otrzymać fakturę”, faktura VAT nie zostanie wystawiona.

§ 7 Zakup Materiału Cyfrowego – Szablony Grafik

 1. Zakupu Materiału cyfrowego w postaci szablonu grafik może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu poprzez wybór odpowiedniego produktu z poziomu podstrony sklepu internetowego. Podane ceny są cenami uwzględniającymi podatek VAT.
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane konieczne do realizacji zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Dostępne metody płatności to przelew tradycyjny, PayU.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży Materiału cyfrowego i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 7. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu/zaksięgowaniu płatności, o której mowa w ust. 6 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału..
 8. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 9. Zakupiony przez Klienta Materiał, opłacony przelewem tradycyjnym dostępny jest bezpośrednio po zmianie statusu zamówienia przez Usługodawcę na „zrealizowany”. Usługodawca dokonuje zmiany statusu zamówienia w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu należności. Do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie Materiału.
 10. Link, o którym mowa w ust. 9 nigdy nie wygasa.
 11. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 12. Po zaksięgowaniu należności na koncie Usługodawcy, Klient otrzyma fakturę VAT na podany podczas składania zamówienia adres e-mail i wskazane podczas składania zamówienia dane firmy.
  1. Jeżeli Klient podczas składania zamówienia nie zaznaczy okienka “Chcę otrzymać fakturę”, faktura VAT nie zostanie wystawiona.

§ 8 Korzystanie z Materiału cyfrowego

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader, dostępu do internetu.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie poprawnie uruchomić kursu w ramach zakupionego Materiału, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sara.solarek@marketingprawnikow.pl
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.
 5. Klient otrzymuje dostęp do zakupionego kursu na okres 1 roku od dnia, w którym otrzymał maila z danymi dostępowymi do platformy kursowej.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W odniesieniu do Materiału cyfrowego: Jeśli w toku zakupu Materiału Cyfrowego Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot zostanie dokonany w tej samej formie, jaka została użyta przez Klienta, celem uiszczenia opłaty.

§ 10 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał cyfrowy wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sara.solarek@marketingprawnikow.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Usługodawcy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.
 6. W przypadku przesłania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do uzupełnienia danych, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sarasolarek.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży i/lub o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu  lub konsultacji indywidualnej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem (jak i przedsiębiorcą na prawach konsumenta) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsumentem, ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13 Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://sarasolarek.pl/regulamin-sklepu
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r.